Üzemeltetői adatok

Cégnév: WPB-TEX Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 8468 Kolontár, Kossuth Lajos utca 36.
Adószám: 23112157-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-517455
Cégjegyzékét vezeti: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 4518/2010
Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség, ügyfélszolgálat: rendeles@wagnerhome.hu
Telefonos elérhetőség: 06-88/220-075
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-92205/2015.
Szállítási partner megnevezése: GLS Hungary Kft.
Személyes átvételi lehetőség: 8468 Kolontár, Kossuth Lajos utca 36.
A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
A megrendelések automatikus visszaigazolása haladéktalanul, de legkésőbb a rendelés leadásától számított 48 órán belül e-mailben történik (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 18. § rendelkezésének megfelelően). Amennyiben 48 órán belül nem kap rendeléséről visszaigazolást, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.) a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelések feldolgozása (számla elkészítése) 2 munkanapon belül megkezdődik és felvesszük Önnel a kapcsolatot. A teljesítési határidő (szállítási idő) a visszaigazolástól számított 5 munkanap (átlagos teljesítési idő a visszaigazolástól számított 2-3 munkanap).

Szállítási feltételek!

Az áru megrendelésekor Ön kiválaszthatja, hogy házhozszállítással vagy személyesen kívánja-e átvenni az árut.
Személyes átvétel:
Cégünknél lehetősége van megtekinteni bemutatótermünket, illetve megvásárolnia a kívánt terméket. Ugyan itt veheti át személyesen rendelt termékét, termékeit.
Bemutatótermünk nyitva tartása és a személyes átvételre hétfőtől-péntekig 7.30 és 15.30 óra között van lehetőség.
Címünk: 8468 Kolontár, Kossuth Lajos utca 36.
Házhozszállítás:
Webáruházunkban megrendelt termékeit cégünk megbízott partnere, a GLS Hungary Kft. szállítja házhoz Magyarország egész területén.
A megrendelt terméket a GLS 3 munkanapon belül megkísérli házhoz szállítani a megadott szállítási címre. A 3 munkanapon belüli szállítási határidő csak akkor érvényes, ha a megrendelő elérhető az általa megadott szállítási címen a szállítás napján.
A szállítási díj két kézbesítési kísérletet tesz lehetővé, amennyiben az első kézbesítés nem volt sikeres, a GLS futár írásos értesítőt hagy a címzettnél. Ha a címzett nem jelentkezik a GLS futárszolgálatnál, a futárszolgálat 5 napon belül még kétszer megkíséreli a csomag kikézbesítését. Ha egyik alkalommal sem sikerült a kézbesítés, akkor visszaszállítja a csomagot cégünknek.
Fizetési feltételek!
Személyes átvétel esetén a Vásárló cégünk székhelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.
Fizetés utánvétellel, készpénzben: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárszolgálat alkalmazottjának teljesítse készpénzben.
Szavatossági információk, tudnivalók
A termékre a vásárlás napjától számított 1 év garanciát vállalunk terméktől függetlenül. Kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre. A termékek eredeti gyári csomagolásban, sértetlenül kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felelősséget vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.
A hibás teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók, különösen a Hatodik Könyv VI. cím XXIV. fejezet rendelkezései.
A kötelezett, azaz a WPB-TEX Kft hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát a termék átvétele után késedelem nélkül, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni. A hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős.

Termékszavatosság

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság vonatkozásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölni. A hiba felfedezésétől számított 14 napon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Ön a felelős. Az Ön termékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
Az elállás joga, az elállási jog gyakorlásának menetéről szóló tájékoztató
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a fogyasztót (megrendelőt) elállási jog illeti meg az alábbiak szerint.
A távollévők között kötött szerződés esetén (azaz a jelen szerződés hatálya alatti megrendelés esetén) a fogyasztót (megrendelőt) indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Átvételi (kézhezvételi) időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, ami a futártól kapott nyugtával igazolható. (Tájékoztatásul közöljük, hogy az elállást határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha a fogyasztó az elállásról szóló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi, azaz a tizennegyedik napon közölt elállás is érvényesen közöltnek tekintendő.)
Amennyiben élni kíván elállási jogával, kérjük, jelezze a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek tekintjük, ha Ön nyilatkozatát a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. Ennek igazolása Önt terheli.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Az elállási jog gyakorlásának postai úton való írásbeli bejelentése esetén annak postára adásának időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a fogadott telefonhívás napját. Postai úton történő bejelenés esetén kérjük, feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A WPB-TEX Kft. eljárása megrendelői elállás esetén:

Tizennégy napon belül visszatérítjük az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Az Ön kötelezettségei, költségei, felelőssége elállás esetén:
Elállás esetén Ön köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza cégünk székhelyére (8468 Kolontár, Kossuth Lajos utca 36.) vagy ugyanitt személyesen is leadhatja 7:30 és 15:30 óra között.
Ön kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek elállás esetén tehát a megrendelőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint a cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.
Kérjük, kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a megrendelőt terheli! A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.